Замовлення послуг від AquaLatex.space
NoLableNusic yet 2018 & QueerClub & LeonardoMeyher.company
Яку опцію Ви хочете замовити?
Умова для договору оренди артиста або придбання послуг:

УМОВА ПРО ОРЕНДУ АРТИСТА ТА ПРИДБАННЯ ПОСЛУГ

1. Сторони договору:

- Наймодавець (замовник): .
- Наймач (артист AquaLatex): [Повне ім'я артиста або назва агентства, що представляє артиста - Мейхер Леонардо Андрійович NoLableNusic yet 2018 & QueerClub].

2. Предмет договору:

- Наймач надає наймодавцю право використовувати послуги артиста (включаючи виступи, консультації та інші пов'язані послуги) на умовах, визначених в цій угоді.

3. Тривалість договору:

- Строк дії цього договору визначається [6 місяців].

4. Оплата:

- Наймодавець зобов'язується сплатити наймачу узгоджену вартість послуг на умовах і в строки, передбачені цією угодою.

5. Права та обов'язки сторін:

- Наймодавець зобов'язується забезпечити всі необхідні умови для надання послуг артистом, включаючи необхідне обладнання, транспорт тощо.
- Наймач зобов'язується надавати послуги на високому професійному рівні та відповідати усім умовам цього договору.
- Сторони домовляються про інші конкретні умови співпраці, такі як місце виступу, графік роботи, умови скасування виступів тощо.

6. Конфіденційність:

- Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, пов'язану з цим договором.

7. Відповідальність:

- Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього договору.

8. Заключні положення:

- Ця угода є єдиною домовленістю між сторонами та заміщує всі попередні усні чи письмові угоди.
- Зміни та доповнення до цього договору повинні бути укладені письмово та підписані обома сторонами.

9. Закон та юрисдикція:

- Ця угода підпорядковується законодавству [Україна та положення ООН], і всі спори вирішуються у суді даного юрисдикційного району.

Обидві сторони погоджуються з умовами цього договору та підписують його в [дату укладення].

Мейхер Леонардо Андрійович
AquaLatex
NoLableNusic yet 2018
QueerClub
Я згоден з умовами праці і прочитав правила формування замовлення та оренди артиста
Як з Вами звязатися для підтвердження успішного замовлення?
Ви раніше співпрацювали з нами?
Бажаю сповненння всіх мрій і сподівань! Все вийде!